Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

Jgheaburile metalice oferă posibilitatea realizării traseelor de cabluri închise în obiective civile şi industriale pentru instalaţii electrice de joasă tensiune.

Realizarea unui traseu se face prin îmbinarea mai multor subansamble componente (elemente liniare, coturi orizontale, verticale, ramificaţii) cu ajutorul ecliselor de legătură şi al organelor de asamblare. Sistemele nu necesită sudură la montaj.

Caracteristici

Jgheaburile au fost concepute la o lungime standard de 3000 mm, lăţime ce poate lua valori între 50 si 600 mm, având înălţimea între 35 şi l00 mm, cel mai des utilizate fiind cele de înălţime 60 mm. La cerere, se pot realiza de lungimi modulate la 250 mm.

Pentru realizarea corpurilor şi a capacelor elementelor sistemului de jgheaburi este utilizată tablă zincată de diferite grosimi, care prezintă perforaţii şi ambutisări. Marginile elementelor sunt aplatizate pentru a asigura protecţia muncii.

Solicitați o ofertă personalizată pentru

Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

Adresa noastră

Str. Taberei nr. 12,
Popești-Leordeni, Ilfov 077160

AUTORIZAȚII ȘI

CERTIFICĂRI

Sistemul de jgheaburi metalice pentru cabluri electrice au rapoarte de încercare (ONFR – AFER, ICECON), marcaj CE (OICPE), omologare şi autorizare (AFER) şi au la bază brevete de invenţie.

De asemenea, toată activitatea de producție se desfășoare sub următoarele certificări și autorizații:

Paturi metalice tip scară ➜

Containere electrice pe structură metalică ➜

Share this post