Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

SISTEMUL Ușor de montatInterschimbabilAjustabilFlexibilDemontabilReutilizabil DE

Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

Jgheaburile metalice oferă posibilitatea realizării traseelor de cabluri închise în obiective civile şi industriale pentru instalaţii electrice de joasă tensiune.

Realizarea unui traseu se face prin îmbinarea mai multor subansamble componente (elemente liniare, coturi orizontale, verticale, ramificaţii) cu ajutorul ecliselor de legătură şi al organelor de asamblare. Sistemele nu necesită sudură la montaj.

Caracteristici

Jgheaburile au fost concepute la o lungime standard de 3000 mm, lăţime ce poate lua valori între 50 si 600 mm, având înălţimea între 35 şi l00 mm, cel mai des utilizate fiind cele de înălţime 60 mm. La cerere, se pot realiza de lungimi modulate la 250 mm.

Pentru realizarea corpurilor şi a capacelor elementelor sistemului de jgheaburi este utilizată tablă zincată de diferite grosimi, care prezintă perforaţii şi ambutisări. Marginile elementelor sunt aplatizate pentru a asigura protecţia muncii.

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Odată montate, jgheaburile nu necesită o intervenţie specială în timpul exploatării, ci doar verificare vizuală si curăţire la nevoie.

Securitate la incendiu

Produsul nu prezintă riscuri la foc.

Siguranţă în exploatare

Jgheaburile asigură o ventilare corespunzătoare a cablurilor, evitând supraîncălzirea lor pe durata exploatării.

Solicitați o ofertă personalizată pentru

Jgheaburi metalice pentru cabluri electrice

Adresa noastră

Str. Taberei nr. 12,
Popești-Leordeni, Ilfov 077160

AUTORIZAȚII ȘI

CERTIFICĂRI

Sistemul de jgheaburi metalice pentru cabluri electrice au rapoarte de încercare (ONFR – AFER, ICECON), marcaj CE (OICPE), omologare şi autorizare (AFER) şi au la bază brevete de invenţie.

De asemenea, toată activitatea de producție se desfășoare sub următoarele certificări și autorizații:

Certificare ISO 9001:2015

TUV Rheinland

Certificări ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008

CERTIND

Autorizare de furnizor feroviar

AFER

Autorizare de producător de produse în domeniul industrial

ANR

Cod NCAGE 1GF8L de agent economic MApN

NATO

Certificare de control al producţiei SR EN 1090-2:2018

ICECON

Calificare de achiziţii publice şi execuţie de lucrări

ARACO

Paturi metalice tip scară ➜

Containere electrice pe structură metalică ➜

Share this post